In deze scriptie onderzoek ik de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in de publiekstijdschriften Panorama en Politiek en Cultuur tijdens de periode 1945-1965. De opvallendste kenmerken van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in deze periode zijn het ontbreken van de Holocaust in de herinnering en het wegpoetsen van de herinnering aan het communistisch verzet. Een tijdschrift als Politiek en Cultuur, speciaal gericht op communisten, besteedde veel aandacht aan het verdwijnen van deze herinnering. In Panorama is vooral opvallend hoe de Holocaust vóór 1961 niet besproken wordt, maar dat deze vanaf dat jaar volop aandacht krijgt. Dat past bij een algemene tendens in Nederland. Wat betreft de lessen die uit de oorlog getrokken worden: beide bladen benadrukken dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog nooit meer mag gebeuren, maar verschil is dat men in Panorama denkt dat de wereld verder is gekomen sinds 1945, terwijl Politiek en Cultuur de indruk geeft dat het fascisme nog steeds alom aanwezig is.

Additional Metadata
Keywords Tweede Wereldoorlog, Herinneringscultuur, Populaire cultuur, Publiekstijdschriften, Panorama, Politiek en Cultuur, Communisme, CPN
Thesis Advisor H. Harmsen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49992
Series Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Citation
I. van Lieshout. (2019, July 15). Een gedeeld verleden? De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Panorama en Politiek en Cultuur tussen 1945 en 1965. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49992