In dit thesisonderzoek worden de werking en de effecten van influencer marketing op Instagram onderzocht. De invloed en werking van drie influencers en drie verschillende Instagramposts zijn getoetst met betrekking tot de merkattitude en aankoopintentie van de consument. Instagram is gekozen omdat het een van de meest opvallende platforms voor influencer marketing is. Het onderzoek geeft een meer gedetailleerd beeld van de achtergrond van de thesis in influencer marketing en introduceert diverse concepten als Instagram en de stijgende populariteit van beeldcultuur, influencer marketing, mond-tot-mondreclame, merkattitude en aankoopintentie. Er is een combinatie gebruikt van een kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethode om de kennis en voorkeur van de respondenten en de influencers te onderzoeken. Er is een enquête afgenomen onder 275 respondenten en er zijn diepte-interviews afgenomen onder de drie influencers die in het onderzoek centraal staan. Het onderzoek heeft primaire gegevens verzameld in de vorm van een online vragenlijst en interviews, evenals secundaire gegevensbronnen, waaronder tijdschriften, boeken en artikelen. Influencer marketing heeft een gemengde perceptie van de Instagramgebruikers. De visuele elementen van Instagram zijn een onmisbaar kenmerk van het platform. Uit de analyse blijkt dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van Instagram en de aankoopintentie van de consument. Ook blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen de influencers en de merkattitude en aankoopintentie van de consument. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn twee belangrijke aspecten die consumenten meenemen in hun beslissingen in het aankoopproces. Tot op heden is er nog weinig onderzoek uitgevoerd dat het effect en de rol van influencer marketing op Instagram bestudeert. De resultaten van dit thesisonderzoek geven dan ook belangrijke inzichten in deze manier van marketing voor bedrijven en wetenschappers.

media, journalistiek, influencer marketing, Instagram, merkattitude, online aankoopgedrag, Instagramgebruikers
B. Kester
hdl.handle.net/2105/50072
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

M. van de Poll. (2019, June 27). De kracht van #beïnvloeders - De effectiviteit van influencer marketing op Instagram en de invloed daarvan op merkattitude en aankoopintentie. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50072