De grenzen tussen amusement en informatie, humor en argumentatie, en populaire cultuur en staatszaken lijken steeds meer te vervagen. Zo ook bij het populaire televisiegenre ‘nieuwssatire’, waarin humor en journalistiek worden gecombineerd om politieke zaken te bespreken. Het genre uit kritiek op de maatschappij en doet daarmee aan specifieke beeldvorming, wat wil zeggen dat de shows onderwerpen representeren vanuit één bepaald perspectief. De achtergrond van het satirische programma heeft mogelijk invloed op het perspectief dat nieuwssatire kiest. Zo wordt het Nederlandse satirische programma Zondag met Lubach uitgezonden door de linkse VPRO, wat mogelijke gevolgen heeft voor het beeld dat de show vormt over ‘linkse’ en ‘rechtse’ politici. Satirische beeldvorming heeft volgens verschillende onderzoekers effect op de publieke perceptie. Onderzoeken tonen aan dat het publiek de mediabeeldvorming volledig interpreteert zoals het door de makers bedoeld is. Andere onderzoeken spreken dit juist tegen en wijzen op de vorming van een eigen mening die niet overeenkomt met de mediabeeldvorming. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe politici in Zondag met Lubach worden gerepresenteerd en wat de publieke perceptie daarbij is. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de beeldvorming over politici in het Nederlandse satirische programma Zondag met Lubach en hoe wordt dit ontvangen door het publiek? Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is een kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd op zowel de afleveringen van Zondag met Lubach als op de tweets die door kijkers zijn geplaatst naar aanleiding van de show. Bij de analyse van de afleveringen zijn ook audiovisuele elementen meegenomen die een bijdrage leveren aan de beeldvorming over politici. Niet alleen is gekeken naar de verschillen tussen beeldvorming over linkse en rechtse politici om de rol van de linkse achtergrond van de makers te bepalen, maar ook is gekeken of deze mediabeeldvorming terugkomt in de publieke perceptie om mogelijke overnames te bevestigen of te weerleggen. Het onderzoek toont aan dat binnen de beeldvorming zowel kritiek wordt geuit op linkse als op rechtse politici. Toch worden rechtse politici sterker bekritiseerd, waarbij zij zelfs als schuldigen worden aangewezen voor de slechte prestaties van linkse politici. Ook binnen de publieke perceptie is een afkeer jegens zowel linkse als rechtse politici te herkennen, waarbij de rechtse politicus het iets meer moet ontgelden. De vergelijking van de beeldvorming en de publieke perceptie toont aan dat representaties van rechtse politici sterker door het publiek worden overgenomen dan representaties van linkse politici. De linkse achtergrond van Zondag met Lubach is terug te zien in de politieke beeldvorming, wat ook consequenties lijkt te hebben voor de publieke perceptie bij rechtse politici. De strengste aanpak is in beide gevallen voor ‘rechts’.

Additional Metadata
Keywords media, journalistiek, Zondag met Lubach, Nieuwssatire, Beeldvorming, Publieke perceptie, Encoding/decoding model
Thesis Advisor B. Kester
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50073
Series Media & Journalistiek
Citation
C. Toetenel. (2019, June). Politici in Zondag met Lubach - Beeldvorming en publieke perceptie. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50073