De discussie omtrent ontlezing is een steeds terugkerend onderwerp in de samenleving. Het lijkt of het lezen een minder belangrijke plaats inneemt in de vrijetijdsbesteding van mensen. De vraag hoe lezen het beste gestimuleerd kan worden, blijft relevant. Lezen draagt bij aan tal van aspecten, zoals de ontwikkeling van de hersenen, kennis en gedrag. Tegenwoordig kunnen mensen een boek lezen van papier, van de computer, van de e-reader, de tablet of de telefoon. Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in hoe lezers de keuze tussen papier of digitaal maken. Weten welke elementen hierbij een rol spelen, maakt het mogelijk hierop in te spelen. Dit draagt bij aan het maken van goede beslissingen over campagnes en programma’s ten behoeve van leesbevordering. Om hier inzicht in te krijgen zijn in dit onderzoek zestien diepte-interviews gehouden. Acht met lezers die een voorkeur hebben voor een papieren boek en acht met lezers die een voorkeur hebben voor het e-boek. Hierbij zijn de voorkeuren, gewoonten en ervaringen onderzocht van vrouwelijke, mannelijke, jongere en oudere lezers. Hiermee wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: Waarom lezen mensen een boek van papier of digitaal? Concluderend kan gezegd worden dat de keuze voor een papieren boek gevormd wordt door het gevoel van eigendom, de zintuiglijke ervaring, intimiteit, de (sociale) activiteiten en de zichtbaarheid. De keuze voor een e-boek wordt gevormd door het besluitvormingsproces dat de lezers bewust doorlopen, het praktische dat de lezers zien in het e-boek, de beschikking over meer boeken en de interesse in nieuwe producten. Opvallend bij zowel de lezers die kiezen voor papier als de lezers die kiezen voor digitaal is dat er geen grote verschillen zijn tussen man, vrouw, jong of oud.

Additional Metadata
Keywords media, journalistiek, lezen, boeken, papier, e-boek, leesgedrag, vrije tijd, leesbevordering, leesplezier, keuze, digitaal, papieren boeken.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50074
Series Media & Journalistiek
Citation
l. Beimans, & B. Kester. (2019, June). (E-)Boek - Een kwalitatief onderzoek naar de elementen die een rol spelen bij de keuze tussenlezen van papier of digitaal. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50074