In dit onderzoek is gekeken naar de intergenerationele overdracht en instandhouding van de Molukse identiteit over verschillende generaties Molukkers in Nederland. De Molukse identiteit is geconceptualiseerd als een identiteit waarin etnische aspecten van belang zijn. Dit zijn aspecten die betrekking hebben op culturele gebruiken en activiteiten van een groep. Specifiek voor de Molukse identiteit is gekeken naar taal, verwantschapsrelaties, religie, politieke ideologie (RMS en migratiegeschiedenis), woonomgeving (concentratie) en de integratie in de Nederlandse samenleving. Aan de hand van literatuur en diepte-interviews bij tien leden uit een familie, is de Molukse identiteit onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de Molukse identiteit veranderlijk is en dat die, in vergelijking met vroeger, nu bestaat uit een vermenging van twee identiteiten: de Molukse met de Nederlandse. Verwantschapsrelaties, de migratiegeschiedenis en de Molukse wijk hebben nog een sterke invloed op de vorming en behoud van de Molukse identiteit. Toch verschilt het omgaan met deze etnische gedragingen per generatie en leiden gemengde huwelijken tot een minder actieve overdracht.

Additional Metadata
Keywords Intergenerationele overdracht, identiteit, etnische identiteit, etnische gedragingen
Thesis Advisor prof.dr. JPL Burgers, dr. JFA Braster
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50127
Series Sociology
Citation
Tomasowa, H. (2019, June 17). Molukkers in Nederland: de intergenerationele overdracht van de Molukse identiteit in Nederland. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50127