In deze master thesis wordt onderzoek gedaan naar de indirecte invloed van ‘multiplayer online role playing games’ (MORPG) op de leerprestaties van studenten op de vakgebieden lezen, wiskunde en science aan de hand van het PISA-onderzoek van de OECD. De bevindingen van Van den Berg en Simon (2010) en de theorie van John Hattie (2014a; 2014b) worden onderzocht met behulp van een mediatiemodel. De mediators samenwerking en ‘self-efficacy’ staan hierin centraal, omdat het competenties zijn die studenten in zowel de online wereld als in de schoolsituatie moeten ontwikkelen en toepassen om tot positieve resultaten te komen, respectievelijk het behalen van een level in een game of een cijfer op een school. In dit onderzoek wordt een lineaire regressieanalyse uitgevoerd waarin de invloed van deze variabelen voor jongens en meisjes wordt uitgesplitst. Dit onderzoek heeft een functionalistische en complementaire insteek voor het bevorderen van een betere samenwerking tussen de game-industrie en het onderwijs. Het idee is dat studenten buiten schoolsituaties competenties ontwikkelen die zij in schoolsituaties kunnen toepassen, zodat vanuit het onderwijs minder aandacht besteed hoeft te worden aan het ontwikkelen van deze competenties en er meer tijd is voor het behalen van de leerdoelen in het onderwijs. Tevens wordt getracht om met dit onderzoek uitsluitsel te geven over de positieve al dan niet negatieve invloed van MORPG op de leerprestaties, een thema waarover reeds decennia wordt gediscussieerd.

Additional Metadata
Keywords ‘Multiplayer online role playing games’, educational performance, samenwerking, ‘self-efficacy’, gender
Thesis Advisor dr. JFA Braster, prof.dr. JPL Burgers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50131
Series Sociology
Citation
Holder, J. (2019, June 17). Twee vliegen in één klap?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50131