Door de groei van de groep Poolse migranten in Nederland en het steeds grotere deel hiervan dat van plan is in Nederland te blijven wonen, neemt de relevantie van kennis over deze migranten toe. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de link tussen sociaal kapitaal en het geluksgevoel bij migranten specifiek. Het doel van huidige studie is om te onderzoeken wat het verband is tussen sociaal kapitaal en het geluksgevoel van Poolse migranten in Nederland en wat de rol van het opleidingsniveau hierbij is. Hiervoor zijn, via het Basisregistratie Personen, Poolse migranten die na 2004 naar Nederland zijn gekomen benaderd. In de huidige analyse zijn 1129 respondenten meegenomen die een vragenlijst hebben ingevuld. Deze antwoorden zijn geanalyseerd met een moderatie analyse door middel van ordinary least squares regressies. Uit de analyses komt naar voren dat zorg voor kinderen, praktische hulp, financiƫle hulp en aantal soorten hulp geen verband houden met het geluksgevoel. Meer ontvangen emotionele steun hangt wel samen met een verminderd geluksgevoel. Er is geen interactie effect van het opleidingsniveau gevonden, maar wel heeft het ontvangen van weinig emotionele steun of weinig praktische hulp een grotere impact op het geluksgevoel van respondenten met een lage opleiding. Het ontvangen van weinig zorg voor kinderen heeft een grotere impact op het geluksgevoel van respondenten met een hoge opleiding. Deze resultaten suggereren dat het ontvangen van hulp niet per definitie ook zorgt voor een verhoogd geluksgevoel, waar wel vaak vanuit wordt gegaan.

Additional Metadata
Keywords geluksgevoel, opleidingsniveau, Poolse migranten, sociaal kapitaal
Thesis Advisor dr. M Djundeva, dr. K Helmerhorst
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50222
Series Sociology
Citation
Boom, S. (2019, June 17). Sociaal kapitaal en geluksgevoel bij Poolse migranten: De toegevoegde waarde van opleiding. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50222