Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de vraag: in hoeverre heeft het geslacht van spelers invloed op het verband tussen het spelen van verschillende soorten videospellen en schoolprestaties? Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen single- en multiplayer spellen voor videospellen en tussen wetenschappelijke geletterdheid, de leesvaardigheid en de wiskundige geletterdheid voor schoolprestaties. Op basis van de bestaande literatuur wordt aangenomen dat het spelen van single-player spellen een negatieve invloed en het spelen van multiplayer spellen een positieve invloed heeft op de schoolprestaties. Ook zouden single-player spellen sterker negatief en multiplayer spellen minder positief zijn voor meisjes. Deze hypotheses zijn getest met behulp van lineaire regressieanalyses op basis van de data van PISA 2015. Uit de resultaten blijkt dat het spelen van single-player spellen een positieve invloed en het spelen van multiplayer spellen een negatieve invloed heeft op de schoolprestaties. Ook lijken vrouwen die multiplayer spellen spelen slechter te presteren met betrekking tot de leesvaardigheid dan mannen. De interacties van geslacht met de wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid blijken niet significant te zijn. Dit geldt echter alleen voor Nederland. Deze resultaten lijken niet consistent te zijn wanneer een vergelijking wordt gemaakt met andere landen.

Additional Metadata
Keywords Geslacht, multiplayer, schoolprestaties, single-player, videospellen
Thesis Advisor dr. JFA Braster, prof.dr. PA Dykstra
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50223
Series Sociology
Citation
Blaauw, P. (2019, June 17). Videospellen en educatie. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50223