Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre thuisgevoel op school de relatie tussen economisch, sociale en culturele status (ESCS) enerzijds en schoolprestaties anderzijds beïnvloedt. Duyvendak (2009) geeft aan dat thuisgevoel steeds belangrijker wordt in de Nederlandse samenleving doordat mensen er steeds meer behoefte aan hebben. Diverse auteurs onderschrijven dat er een relatie is tussen ESCS en thuisgevoel, tussen ESCS en schoolprestaties en tussen thuisgevoel en schoolprestaties. In dit onderzoek is met behulp van de PISA 2015 vragenlijst van de OECD onderzocht of er sprake is van een mediërend verband tussen de drie concepten. Het belangrijkste resultaat is dat schoolprestaties worden beïnvloed door zowel ESCS als thuisgevoel op school. Er is geen relatie gevonden tussen ESCS en thuisgevoel op school. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een mediërende relatie. Wel blijkt dus uit het onderzoek dat ESCS en thuisgevoel een rol spelen in de schoolprestaties van leerlingen. Daarmee lijkt het onderzoek het belang van thuisgevoel dat Duyvendak (2009) beschrijft te bevestigen, ook in het onderwijs.

Additional Metadata
Keywords economisch, sociale en culturele status, onderwijs, prestaties, thuisvoelen
Thesis Advisor dr. JFA Braster, prof.dr. JPL Burgers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50227
Series Sociology
Citation
Vrij, T. (2019, June 17). School: een plek om je thuis te voelen?!. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50227