In dit onderzoek wordt onderzocht hoe het homonationalistische discours de identiteiten en gevoelens van belonging van queer moslims beïnvloedt. Binnen de verbeelding van dit discours worden moslims en de acceptatie van homorechten tegenover elkaar geplaatst, waardoor queer moslims worden gereduceerd tot de categorieën queer en moslim en worden gedwongen om een keuze te maken tussen deze twee identiteitscategorieën. Uit de analyse van elf semigestructureerde diepte-interviews blijkt dat het reduceren van queer moslims tot de categorieën queer of moslim een simplificatie is van de werkelijkheid en geen recht doet aan de complexiteit van hun meervoudige identiteiten. Daarnaast normaliseert homonationalisme verschillende discriminatievormen zoals bijvoorbeeld islamofobie, die invloed hebben op gevoelens van belonging van queer moslims en op de manier waarop zij verschillende aspecten van hun identiteiten vormgeven. De veronderstelde onverenigbaarheid tussen queer en moslim ‘berooft’ queer moslims van hun volledige identiteit, waardoor zij zich uitgesloten voelen van de Nederlandse samenleving en het gevoel horen dat zij ‘er niet bij horen’. Daarom vinden queer moslims bepaalde plekken waar hun identiteiten niet gereduceerd worden tot de identiteitscategorieën queer en moslim; hier vinden zij de herkenning en erkenning van de complexiteit van hun meervoudige identiteiten en de herkenning en erkenning van de problematiek waar zij op dagelijkse basis mee te maken hebben, waardoor zij gevoelens van belonging ervaren.

belonging, discrimination, homonationalisme, identiteit, uitsluiting
MA Hertoghs MSc, dr. JL Bier
hdl.handle.net/2105/50407
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Eijk, R. van. (2019, June 17). Queer en moslim: een onverenigbare combinatie? Een onderzoek naar de invloed van homonationalisme op de identiteiten en gevoelens van belonging van queer moslims in Nederland. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50407