De vierde industriële revolutie draait om digitalisering en data-integratie. Vandaag de dag is dit van essentieel belang voor de toekomstig bestendigheid van organisaties, in welke sector dan ook. Met name voor organisaties in een omgeving waar een hoge rivaliteit heerst en waar continue naar een voorsprong op de concurrent gezocht wordt. Dit onderzoek richt zich op de maritieme sector waar dit een prangende kwestie is, aangezien zij confronteert wordt met economische/financiële tegenslagen door wissel vallende olieprijzen, hoge concurrentiestrijd en tekorten op de arbeidsmarkt. De uitwerking van digitaliseringen uit de vierde industriële revolutie bevat de verwerking van data afkomstig van onderdelen uit de equipment middels informatie technologie, wat tot informatie leidt welke nuttig kan zijn voor innovatie. Leveranciers upstream in de supply chain welke kennis willen opdoen van hun producten zijn afhankelijk van de eindgebruiker (eigenaar) van de equipment. Het bevorderen van organisatie overschrijdend data delen, kan een oplossing bieden voor de digitalisering en resulteren in innovaties waar de hele supply chain van kan profiteren. Mede door inzicht in lifecycle- en operationele data van de equipment, kunnen verbeterprocessen geïnitieerd worden ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit. Echter, kan dit niet bereikt worden zonder connectiviteit en de bereidwilligheid tot het delen vaan data bij de eindgebruiker. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook welke factoren van invloed zijn op die bereidwilligheid in relatie tot leveranciers upstream in de supply chain. Dit onderzoek wijst uit dat de bereidwilligheid om data van de equipment te delen aan derden laag is en inherent aan de concurrentiestrijd tussen organisaties. Middels literatuurstudie en interviews met professionals uit de sector kan geconcludeerd worden dat vertrouwen, onwetendheid, risico en macht kunnen worden gezien als essentiële factoren die bereidwilligheid tot overschrijdend delen van operationele data beperken of zelfs tegenwerken. Dit komt, onder andere, doordat met data-analyse gebruikskarakteristieken geanalyseerd kunnen worden en operationele data dus een bepaalde gevoeligheid en marktnadeel met zich mee brengt. Oftewel, waar organisaties zich mede door laten tegen houden met het delen van data is het risico voor het afleiden van gevoelige bedrijfsinformatie welke de concurrentie positie in gevaar kan brengen. Het doorbreken van deze barrières om productverbetering en andere vormen van innovatie te stimuleren is waar de resultaten uit dit onderzoek toe aan zetten. Het draagt bij aan het ontwikkelen van digitaliseringen in de vierde industrie revolutie in de maritieme sector en is een juiste stap tot toekomstbestendige en duurzame samenwerking in de sector.

Additional Metadata
Keywords connectiviteit, operationele data, operations
Thesis Advisor J. Nijholt, Hugo van Driel
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50468
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Edwin de Wild. (2019, October 30). Waardoor is er in een omgeving met hoge rivaliteit zo'n terughoudendheid in het upstream delen van operationele data?. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50468