Schoolleiders hebben als cruciale rol om innovaties door te voeren om de toekomst van scholen te waarborgen. In het primair onderwijs zijn medewerkers door de platte structuur nauw betrokken bij de besluitvorming van verandertrajecten. Hen overtuigen is dus een kernpunt waarop de schoolleider zich moet richten voor de acceptatie van onderwijsinnovaties. De wijze waarop de schoolleider communiceert met de medewerkers heeft hier invloed op. Onderzoek naar communicatiestijl richt zich vaak op de preventie- of promotiefocus van de communicatie door een manager. Een manager wil weten in welke situatie hij het beste kan kiezen voor welke vorm van Regulatory Focus communicatie, want dit geeft hem meer handelingszekerheid. Over de keuze voor promotie- of preventiecommunicatie is geen zekerheid te geven, omdat het effect van de Regulatory Focus oriëntatie van de communicatie van de manager afhankelijk is van de Regulatory focus oriëntatie van de ontvanger. Dit is een probleem, want vaak weet de manager de Regulatory Focus oriëntatie van de ontvanger niet. Niettemin blijkt uit onderzoek dat de Regulatory Focus oriëntatie van een individu per situatie kan veranderen. Daarom heb ik onderzocht of de toevoeging van empowerment leiderschap de relatie tussen Regulatory Focus communicatie en acceptatie versterkt. Vanuit een theoretisch vooronderzoek zijn hypotheses opgesteld. Om deze hypotheses te testen heb ik een survey experiment uitgezet onder medewerkers van christelijke scholengroep De Waard en andere schoolbesturen in Nederland. De helft van de respondenten kreeg een conditie te lezen vanuit promotiefocus communicatie, de andere helft vanuit preventiefocus communicatie. Daarbij werd de respondenten gevraagd in hoeverre zij empowerment leiderschap ervaarden van hun leidinggevende. Dit onderzoek laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor het gebruik van een specifieke communicatiewijze vanuit de Regulatory Focus Theorie. Daarbij zijn er ook geen aanwijzingen gevonden voor een positief effect van empowerment leiderschap op de relatie tussen promotie- of preventie communicatie van de manager op de acceptatie van innovatie. De vragenlijst is ingevuld door 177 onderwijsassistenten, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders.

, , , ,
T. H. van Balen, Stephanie Maas
hdl.handle.net/2105/50546
New Business: Innovation & Entrepreneurship
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Jeffrey van der Veeken. (2019, August 31). ACCEPTATIE VAN INNOVATIE. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50546