Dit onderzoek bestudeert het vertalen van ideeën door managers. Het onderzoek is uitgevoerd in de context van een hiërarchische organisatie in transitie naar een netwerkorganisatie. De focus ligt op het proces van vertalen zelf, meer specifiek de rol van actoren in dit proces. Er zijn twintig midden managers, werkzaam binnen de Rabobank, geïnterviewd. Tijdens de interviews is ingegaan op de vraag wat zij nu concreet aan het vertalen zijn, hoe zij dit doen en hoe zij tot deze betekenis zijn gekomen. Anders gezegd; hoe vertalen managers de transitie naar een netwerkorganisatie én hoe geven ze betekenis aan de verandering op zichzelf. In dit onderzoek is er gewerkt vanuit het perspectief van agency en sensemaking. Door deze perspectieven te hanteren is er inzicht ontstaan in de invloed van de persoon achter de actor en hoe deze zijn/haar rol speelt in het proces van vertalen. De transitie die als context centraal staat is ambigu. Dit blijkt een significante rol te spelen in de manier waarop managers de transitie vertalen naar de afdelingen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit onderzoek is aanvullend op de bestaande theorie die uitgaat van de invloed van vertalen op het idee zelf of focus legt op de rol van de actoren in het proces van vertalen zonder specifiek onderzoek te doen naar de invloed van de handelingsvrijheid van ieder uniek mens. Het onderzoek exploreert hoe het proces ín de manager eruit ziet en welke rol dit speelt aanvullend op wat wij al weten over het proces van vertalen.

Additional Metadata
Keywords hierarchische organisatie, netwerkorganisatie, verandering, agency theory
Thesis Advisor M. S. Kaandorp, Marja Flory
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50568
Series Management van Verandering
Citation
Marten Schippers. (2019, October 30). Vertalen van verandering door managers: een agency perspectief. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50568