Succesvol projecten managen in organisaties vraagt om een breed scala aan vaardigheden van projectmanagers. Om veranderingen goed te laten landen in organisaties is zowel Sensemaking als Sensegiving nodig voor projectmanagers (Rouleau, 2005). Naar Sensegiving, het toepassen van vaardigheden, is in de literatuur al veel onderzoek naar gedaan. Veel opleidingen zijn dan ook gericht op het ontwikkelen van vaardigheden. Naar “attitude” processen achter Sensemaking, zoals de rol van bewuste en onbewuste overtuigingen, die invloed hebben op de toepassing en ontwikkeling van vaardigheden is veel minder onderzoek gedaan (Vince & Broussine, 1996). Dit onderzoek richt zich op de bewuste en onbewuste overtuigingen achter de vaardigheden van managers, die nodig zijn om succesvol te opereren c.q. succesvol een project te managen. Aan de hand van een multiple case study is onderzoek gedaan naar overtuigingen bij succesvolle projectmanagers versus reguliere projectmanagers. Het Concept Organizational Closure uit de Autopoiesis Theory is gebruikt om uitleg te geven van overtuigingen. Vanuit dit concept was de verwachting aanwezig dat personen met een positief zelfbeeld, sneller geneigd zouden zijn om positieve betekenissen toe te kennen aan responsen (Goosseff, 1992). Daarnaast zouden personen die zich bewust zijn van overtuigingen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, deze vaardigheden ook sneller ontwikkelen (Travers, Morisano, & Locke, 2015). Aanvullend op deze theorie was vanuit de Self-Efficacy theorie, aangevuld door onderzoek van Mangels et al (2006) de verwachting aanwezig dat een hoger zelfvertrouwen in eigen kunnen, ontwikkeling en intelligentie bij zou dragen aan het meer effort steken in het behalen van doelen. Hierdoor zouden mensen ook beter in staat zijn om doelen te behalen (Bandura, 1997). Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat overtuigingen die nodig zijn om succesvol te managen bestaan uit een positief mensbeeld, een proactieve rol in de omgeving en een positief zelfbeeld. Deze overtuigingen zijn grotendeels bewust aanwezig en sluiten daarmee aan op de verwachtingen vanuit de literatuur. Bij het ontbreken of minder bewust zijn van deze overtuigingen lijken bepaalde vaardigheden, die nodig zijn om succesvol te handelen, niet of minder goed ontwikkeld te worden. Het nut van positieve overtuigingen is daarmee aangetoond. Een van de aanbevelingen voor vervolgonderzoek is daarom het richten op de praktische toepassing van het overbrengen van deze positieve overtuigingen, zodat ook anderen bepaalde vaardigheden kunnen gaan ontwikkelen.

Additional Metadata
Keywords sensemaking, sensegiving, projectmanagement
Thesis Advisor Kyrill Goosseff, Paul Aertsen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50585
Series Management van Verandering
Citation
Sari Bijkerk. (2019, October 30). “Strategies of meaning”: succesvolle betekenissen voor managers. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50585