In een snel veranderende wereld waar (technologische) innovaties zich snel opvolgen, kan het voor organisaties moeilijk zijn om mee te veranderen met de markt. Anno 2019 moeten organisaties continu nadenken over de manier hoe je met nieuwe verdienmodellen of producten je onderscheidt van de concurrentie en relevant blijft in de markt. Medewerkers binnen de organisatie zijn hierin een belangrijke schakel. Zij hebben contact met klanten en zijn bekend met de trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Wanneer deze medewerkers het vermogen hebben om nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren, bezit je als organisatie een waardevolle innovatiekracht die moeilijk kopieerbaar is. Het vergroten van het innovatief werkgedrag van medewerkers binnen een organisatie is belangrijk voor het relevant blijven van een organisatie in een veranderende markt. Wanneer een medewerkers lekker in zijn vel zit op werk, is deze succesvoller, creatiever en zelfverzekerder. Om het innovatief werkgedrag van medewerkers te vergroten, zal een organisatie, volgens bestaand onderzoek, er eerst voor moeten zorgen dat de medewerkers zich empowered voelen. Dit onderzoek draagt bij aan inzichten van de condities waarop medewerkers zich empowered voelen en wordt gekeken naar de invloed van de missie van de organisatie op het gevoel van empowerment. Wanneer een medewerker zich identificeert met de missie van de organisatie, draagt dit bij aan het gevoel van empowerment. Naast de invloed van de missie is in dit onderzoek ook gekeken naar de rol van leiderschap op het gevoel van empowerment. De missie wordt gecommuniceerd via de leiders van een organisatie en zij hebben dus een belangrijke rol in het juist overbrengen van de missie van de organisatie naar de medewerkers toe. Wanneer een leidinggevende een gemiddelde of hoge mate van transformationeel leiderschap vertoont, wordt het effect van de identificatie met de missie op het gevoel van empowerment extra vergroot. Voor organisaties is het belangrijk om te weten dat de missie van de organisatie en de aanwezigheid van transformationeel leiderschap, belangrijke tools zijn om het gevoel van empowerment van de medewerkers te kunnen vergroten. Dit onderzoek geeft een antwoord op de condities waaronder medewerkers zich empowered voelen maar geeft geen uitsluitsel over het effect van empowerment op het innovatieve werkgedrag van de medewerker. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen Tempo Team uitzenden. 105 medewerkers van Tempo Team hebben een vragenlijst ingevuld waarmee de identificatie met de missie, het gevoel van empowerment en de mate van innovatief werkgedrag gemeten is.

, ,
Timo van Balen, Vareska van de Vrande
hdl.handle.net/2105/50588
New Business: Innovation & Entrepreneurship
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Tineke Doelman. (2019, October 30). Hoe de missie kan leiden tot innovatie. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50588