Accountants bekleden een bijzondere rol in de samenleving door het geven van vertrouwen aan de maatschappij door een gedegen controle van financiƫle informatie. Hoewel het vak traditioneel gezien als professie wordt aangemerkt, voeren invloeden vanuit de omgeving de druk op om fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop de professie wordt benaderd en uitgevoerd. Dit onderzoek baseert de huidige invulling van de professie op basis van diepte-interviews met openbaar accountants, en vat aan de hand van sociologische literatuur over professies en professionele identiteit de essentie samen van de betekenisgeving van accountants aan hun professie. Zij typeren de accountancy door termen die zowel een professioneel als niet-professioneel karakter hebben, maar zijn allen in het bijzonder gecommitteerd aan het geven van een passende verklaring. De belangrijkste grondslagen voor deze opdracht zijn een kritisch inzicht en het vermogen professioneel te oordelen. Dit onderzoek is relevant voor academici omdat het licht werpt op het wetenschappelijke fenomeen van de professie en de houdbaarheid van klassieke benaderingen hiervan. Accountants blijken hun vak bestaansrecht te geven door het werk goed te willen doen en professionele normen en waarden hoog in het vaandel te hebben staan. Betrokken partijen kunnen hiervan leren en de resultaten in acht nemen bij de beleidsvorming van de inrichting en uitvoering van het accountantsberoep in Nederland.

kwalitatief onderzoek, openbaar accountants, professionele identiteit, sociologie van professies
dr. JFA Braster, prof. dr. JPL Burgers
hdl.handle.net/2105/50628
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kuip, M.A. van der. (2019, August 4). Account for the Accountants. Het rekenschap van openbaar accountants in Nederland. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50628