Abstract Laagopgeleiden hebben minder kans op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidsniveau is gestegen, maar ervaren mensen daarbij steeds meer baanonzekerheid? Over de hele wereld wordt meer concurrentie ervaren. Bovendien is er sprake van ontwikkelingen op het gebied van technologie en globalisering. Daarnaast doet zich een ontwikkeling voor die nog niet zo vaak naar voren is gekomen: meritocratisering. Hebben deze ontwikkelingen invloed op de baanonzekerheid. Er wordt vaker gesproken over de werkloosheid in de hele wereld, is de baanonzekerheid in verschillende landen anders. Is er een verband tussen opleidingsjaren en baanonzekerheid en welke invloed hebben economische globalisering, meritocratisering en technologie? Voor dit onderzoek zijn data gebruikt van het International Social Survey Programme (ISSP) uit 2015. In deze dataset staan werkoriëntaties centraal. De data hebben betrekking op de baanonzekerheid in 29 landen. Vervolgens is de dataset aangevuld met gegevens uit andere datasets. Hierbij is de KOF-index geraadpleegd voor economische globalisering, de ISSP uit 2015 voor meritocratisering en de Wereldbank om technologie te meten. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een multilevel analyse. Uit de resultaten blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen opleidingsjaren en baanonzekerheid en dit wordt beïnvloed door technologie. De effecten van economische globalisering en meritocratisering zijn niet significant. Uit dit onderzoek blijkt dat hoe meer jaren onderwijs iemand heeft gevolgd, hoe minder baanonzekerheid wordt ervaren. Daarbij wordt dit verband alleen beïnvloed door de technologische uitgaven in een land.

baanonzekerheid, economische globalisering, meritocratisering, technologie
dr. JFA Braster, prof. dr. P Mascini
hdl.handle.net/2105/50648
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Stolle, L. (2019, June 17). Onzekerheid door opleidingsniveau? Een studie over de relatie tussen opleidingsjaren en baanonzekerheid en de invloed van economische globalisering, meritocratisering en technologie. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50648