In deze scriptie is het verband tussen economische groei en kwaliteit van het openbaar bestuur bestudeerd om het causaal verband tussen deze twee variabelen te bepalen. Oftewel, heeft economische groei effect op de kwaliteit van het openbaar bestuur en vice versa? Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn reële economische groeicijfers geraadpleegd van het Internationaal Monetair Fonds. Verder is gebruik gemaakt van inflatiedata en Worldwide Governance Indicators scores, proxy indicatoren voor de kwaliteit van het openbaar bestuur, van de Wereldbank. De indicatoren zijn met een principale componenten analyse omgezet in één criterium, waarna de data is geanalyseerd aan de hand van ordinairy least squares en first-differences regressies. De onderzoeksperiode voor de 180 bestuurde landen beslaat 2002 tot en met 2017. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat economische groei geen significant effect heeft op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Eveneens doen ze vermoeden dat de kwaliteit van het openbaar bestuur geen significant effect heeft op de economische groei van het land. Vanwege de beperkingen van dit onderzoek is niet te garanderen dat deze bevindingen het ware antwoord op de onderzoeksvraag zijn.

Additional Metadata
Thesis Advisor Webbink, H.D.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51995
Series Financial Economics
Citation
Verlinde, Y. (2020, June 2). De relatie tussen economische groei en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Financial Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51995