Deze masterscriptie analyseert de thema’s vrouwelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit zoals gethematiseerd op het weblog AlternativeRight.com in de periode 2010-2012. Het AltRight-discours is gecontextualiseerd met behulp van en gepositioneerd ten opzichte van ander politiek, historisch en filosofisch discours. Het AltRight-discours omtrent gender kenmerkt zich door sterke tegenstellingen tussen man en vrouw, gerechtvaardigd met behulp van biologisch determinisme en genderessentialisme. De auteurs van het weblog schetsen statische genderrollen, waarin biologische sekse en genderrollen grotendeels samenvallen. Vrouwen zouden vooral over zorgende en communicatieve vaardigheden beschikken, terwijl mannen worden neergezet als krachtig en dominant. In dit discours worden huidige sociaaleconomische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen veroorzaakt door het bereiken van een biologisch plafond. Mannen en vrouwen zouden van nature ieder eigen specialiteiten hebben, dus vrouwen zouden niet het werk van mannen moeten willen doen en vice versa. Het verstoren van deze natuurwetten zorgt voor een dysfunctionele samenleving, waar mannen buitenproportioneel de dupe van zouden zijn. Er wordt gesproken van een ‘crisis in masculiniteit.’ Deze crisis moet verholpen door mannen te inspireren naar historische voorbeelden te kijken om hun eigen mannelijkheid te herontdekken. In het construeren van deze masculiene genderrol worden de auteurs geïnspireerd door de filosofie van Friedrich Nietzsche. Vrouwen moeten op hun beurt worden herinnerd aan de waarde van hun eigen (moederlijke) kwaliteiten. AltRight-auteurs benadrukken daarbij niet dat mannen en vrouwen ongelijk zijn, maar elkaar op verschillende gebieden kunnen versterken. Daarnaast ageert het weblog tegen de ontwikkelingen van de jaren zestig van de twintigste eeuw: multiculturalisme, feminisme, homo-emancipatie en de seksuele revolutie. De drijvende kracht achter al deze ontwikkelingen zou het cultuurmarxisme zijn. Het cultuurmarxisme zou de traditionele westerse identiteit ondermijnen, met de ondergang van de westerse beschaving tot gevolg. Cultuurmarxisme dient derhalve te worden bestreden, onder andere door middel van het oprichten van een etnostaat, eugenetica en een terugkeer naar traditionele waarden. De Amerikaanse Tea Party-beweging en het neoconservatisme vormen het politieke kader waarin het weblog wordt gecontextualiseerd. Het AltRight-discours keert zich tegen dit politieke kader en beschouwt hen als onderdeel van de problematische status quo. Het cultuurmarxisme is daarnaast het onderscheidende aspect van de AltRight ten opzichte van andere politieke tijdgenoten zoals het neoconservatisme en de Tea Party-beweging. In het presenteren van hun discours maakt het weblog gebruik van Foucaultiaanse methoden om de macht van het dominante discours te ondermijnen en ruimte te maken voor het AltRight alternatief.

, , , , , , , , , ,
Adriaansen, R.J.
hdl.handle.net/2105/54092
Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Dijk, Romy van. (2019, July 22). "‘Saving the white race’ Gender en seksualiteit binnen het discours van het weblog AlternativeRight.com". Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/54092