Hoe stuur je als gebiedsmanager een gebiedsontwikkeling met versnipperd eigendom aan? Wat is de rol van de gemeentelijke gebiedsmanager? Deze maatschappelijke en wetenschappelijk relevante vraagstukken zijn de aanleiding geweest voor dit onderzoek. De hoofdvraag luidt dan ook: Wat is een effectief handelingsperspectief voor een gebiedsmanager die sturing geeft aan de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van gebieden met versnipperd eigendom?

Dit kwalitatief onderzoek is uitgevoerd met behulp van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen literatuur en casestudies. In het literatuuronderzoek wordt een kader geschetst voor een effect handelingsperspectief voor een gebiedsmanager. Hierbij wordt uitgegaan van een ideaaltypische situatie. Het literatuuronderzoek gaat in op welke ontwikkel strategie├źn toepasbaar zijn op een gebiedsontwikkeling met versnipperd eigendom. Welke samenwerkingsvormen sluiten aan bij het voorgestelde proces.

Het empirisch onderzoek laat zien wat de rol van de gebiedsmanager is in de gebiedsontwikkeling en hoe de samenwerking tussen belanghebbende partijen tot stand is gekomen. Het verschil tussen een proces- en een projectaanpak heeft effect op het handelingsperspectief van de gebiedsmanager en komt in de casestudies duidelijk naar voren.

,
Daamen, T.A. (Tom), Heurkens, E.W.T.M. (Erwin)
hdl.handle.net/2105/56104
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Hasselt, B. van (Bob). (2020, August). De rol van de gebiedsmanager; Een onderzoek naar het geven van sturing binnen een gebiedsontwikkeling met versnipperd eigendom. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56104