In steeds meer Nederlandse steden verschijnen deelauto’s, deelfietsen en deelscooters in het straatbeeld. Ook voeren steeds meer steden een actief beleid gericht op het stimuleren van deelmobiliteit. Naar deelmobiliteit is al veel onderzoek gedaan, met name naar de effecten van deelmobiliteit op de modal split, het autobezit, de CO 2 -uitstoot et cetera. Onderzoek naar de wijze waarop gemeenten in Nederland het gebruik van deelmobiliteit stimuleren, ontbreekt echter. Dergelijk onderzoek kan inzicht bieden in de keuzes die gemeenten maken met betrekking tot het inzetten van maatregelen ter bevordering van het gebruik van deelmobi liteit, en de onderbouwing van die keuzes. In het kader van de Master City Developer is dit onderzoek uitgevoerd in de periode maart – augustus 2020. Deze scriptie vormt het eindresultaat van dit onderzoek en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen gemeenten het gebruik van deelmobiliteit stimuleren?

In de kern komt het antwoord de onderzoeksvraag enerzijds neer op het zorgen voor voldoende inzicht in de doelgroep(en) en in de drijfveren en belemmeringen voor het gebruiken van deelmobiliteit. Anderzijds gaat het om een effectieve toepassing van de verschillende beleidsinstrumenten om het gebruik van deelmobiliteit te stimuleren.

,
Mingardo, G. (Giuliano), Heurkens, E.W.T.M. (Erwin)
hdl.handle.net/2105/56105
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Nijhof, N. (Norbert). (2020, August). Aan de slag met deelmobiliteit! Casestudy onderzoek naar het gemeentelijk beleidsinstrumentarium om het gebruik van deelmobiliteit te stimuleren. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56105