De stem van de burger wordt in de hedendaagse gebiedsontwikkelingspraktijk steeds belangrijker. Top-down geformuleerde ambities met betrekking tot stedelijke ontwikkeling moeten bottom-up vormgegeven worden. Een ingewikkelde opgave waarbij elk vraagstuk opnieuw om maatwerk vraagt, zo ook voor wat betreft participatie van bestaande en toekomstige bewoners in gebieden waar (her)ontwikkeld gaat worden. De hedendaagse burger wil betrokken worden bij planvorming, serieus genomen worden en meedenken. De Omgevingswet die 1 januari 2022 inwerking treedt, beantwoordt aan de hedendaagse behoeften van burgers; de wet stuurt aan op vroegtijdige betrokkenheid en een samenleving waar burgers, bedrijven en de overheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving en omgevingskwaliteit.

, ,
Bueren, E.M. van, Mingardo, G. (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/56108
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Klauw, J. van der (Josephine). (2020, September). Samen ontwerpen aan de stad van morgen; Ontwerpend onderzoek als participatie-instrument in gebiedsontwikkeling. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56108