Om de maatschappelijke betekenis van infrastructuur beter te verankeren in inter- sectorale stedelijke opgaven is - aan de hand van focusgroepgesprekken en een survey (n = 685) - onderzoek verricht onder bewoners van de regio Rotterdam naar de beleefde sociale en culturele waarde van infrastructuur. Inzicht en kennis hier- omtrent is schaars waardoor infrastructurele opgaven en bestuurlijke afwegingen hieromtrent zich onterecht beperken tot de functionele en economische dimensie van infrastructuur.

Het voorliggende onderzoek levert niet alleen nieuwe kennis maar ook inzicht op over de sociale en culturele waarde van infrastructuur die kan bijdragen aan een hernieuwd en breder maatschappelijk debat over de rol van infrastructuur voor de samenleving. Het onderzoek spitst zich toe op de volgende drie verschillende ‘ico- nische’ infrastructuurprojecten in Rotterdam: de Erasmusbrug, de Maastunnel en station Rotterdam Centraal. Zij hebben zowel een stedelijke als ook een regionale functie.

Een interessante bevinding is dat infrastructuur sociale en culturele waarde heeft en dat zij ook meetbaar te maken is. Verder brengt het onderzoek aan het voetlicht dat infrastructuur – net als parken, pleinen en gebouwen – een plek kan zijn waar mensen zich aan hechten of zich zelf mee identificeren. Dit heeft op haar beurt, zo blijkt, een positief effect op de wijze waarop mensen de aantrekkelijkheid van de stad als geheel waarderen. Een dergelijk effect blijft uit als we de relatie tussen infrastructuur en het welbevinden van mensen beschouwen. Uit deze studie naar de Erasmus- brug, de Maastunnel en station Rotterdam Centraal blijkt immers dat mensen niet gelukkiger worden van deze iconische infrastructuurprojecten.

, , , ,
Braun, E., Mingardo, G. (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/56111
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Kamphuis, A. (Arjen). (2020, February). Op de schaal van infrastructuur; Een onderzoek naar de social en culturele waarde van infrastructuur. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56111