Het merendeel van hoogopgeleide 55-plus eigenaar-bewoners met een hoog inkomen blijkt weliswaar financieel voldoende kapitaalkrachtig om op eigen benen te staan, maar voelt zich niet verbonden met het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’ en anticipeert dan ook onvoldoende op toekomstige zorgbehoeften. Dat is, in een notendop, het resultaat van dit onderzoek. Deze specifieke doelgroep geeft te kennen emotioneel niet geconfronteerd te willen worden met ‘ouderdom’, en speelt daar ook niet tot nauwelijks op in.

Deze beperkte mate van anticiperen op de toekomst door kapitaalkrachtige woningeigenaren staat nog onvoldoende op het netvlies van de relevante professionele actoren. Beleidsmakers prioriteren doorgaans meer kwetsbare groepen en projectontwikkelaars zien vaak onvoldoende markt in een propositie gericht op deze groep. Dit is onwenselijk, omdat deze lacune op termijn kan leiden tot maatschappelijke problemen in de vorm van bijvoorbeeld een instabiele en incourante woningmarkt, te hoge zorguitgaven en gebrek aan zelfredzaamheid van senioren.

Acuut ingrijpen is noodzakelijk om bewustwording bij de doelgroep te creëren én om projectontwikkelaars te stimuleren woningen te bouwen die het ‘Langer Zelfstandig Thuis’ daadwerkelijk mogelijk maken, ook in het hogere segment. Rijksbeleid ligt hierbij voor de hand, omdat dit vraagstuk niet locatie specifiek is. Door tijdig in te grijpen kunnen én de woningmarkt én de eindgebruikers op tijd voorbereid zijn op een ontspannen verblijf nu en een comfortabel leven later; voor een modern, veilig en gezond toekomstbestendig wonen.

, , ,
Haaren, J. van (Jeroen), Haffner, M.E.A.
hdl.handle.net/2105/56112
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Kruip, R. (Ruud). (2020, September 15). Langer Zelfstandig Thuis tegen beter weten in; Onderzoek in welke mate kapitaalkrachtige hoogopgeleide 55-plus eigenaar-bewoners financieel en emotioneel anticiperen op het beleidsthema "Langer Zelfstandig Thuis". Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56112