In deze exploratieve studie wordt een antwoord gegeven op de vraag wat de effecten zijn van agile practices op de interorganisationele samenwerking in de context van publieke ketens. De relevantie van deze studie ligt in het feit dat de agile practices steeds meer worden toegepast op grotere delen of gehele organisaties. De praktische en theoretische aanleiding geven aan dat op deze schaal problemen verwacht kunnen worden. Er is een conceptueel model opgesteld op basis van de kenmerken van agile practices en een analysekader voor samenwerking en vervolgens een casestudy uitgevoerd over een Nederlandse overheidsorganisatie die de SAFe methodiek gebruikt. Middels semigestructureerde interviews is empirie verzameld. Het onderzoek bevestigt eerdere bevindingen uit de literatuur over de positieve effecten van agile practices. Daarnaast wordt bevonden dat de scaling agile practices een significante impact hebben op de interorganisationele samenwerking op het vlak van besluitvorming. Het belangrijkste verworven inzicht is dat daarbij de contextuele en conditionele aspecten van de organisaties zeer belangrijke factoren zijn voor de toepasselijkheid en succes van de agile en scaling agile practices.

Dr. J. van Veen, Prof. Dr. Wolfgang Ebbers
hdl.handle.net/2105/56250
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Thomas Koes. (2021, March 11). Agile practices in het perspectief van interorganisationele samenwerking. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56250