Deze thesis bevat een onderzoek naar de invloed van beleidsinstrumenten uit het gemeentelijk kunstbeleid op de vestigingsplaats van beeldend kunstenaars. Dit onderzoek is verricht in de gemeente Rotterdam. Ondanks dat Rotterdam een stad is waar kunstenaars graag wonen en werken, staat de vestigingsplaats van beeldend kunstenaars in de stad de laatste jaren onder druk. Door de stijging van vastgoedprijzen in de stad lijken de kunstenaars geen goedkope atelierruimtes meer te kunnen vinden. De gemeente geeft echter aan de kunstenaars graag in de stad te houden. De stad formuleert elke vier jaar een visie hoe zij de kunst- en cultuursector van de stad wil versterken. Vanuit deze visie wordt een beleid opgesteld, met de daarbij behorende beleidsinstrumenten, om de kunst- en cultuursector in de gewenste richting te sturen. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de invloed is van beleidsinstrumenten op de vestigingsplaats van beeldend kunstenaars. Het gemeentebestuur kan naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit rapport een juiste mix aan beleidsinstrumenten inzetten om Rotterdam als een aantrekkelijke vestigingsplaats te positioneren voor beeldend kunstenaars.

policy instruments (beleidsinstrumenten), location choice (vestigingsplaats), visual artists (beeldend kunstenaars)
Dr. P. Marks, Dr. H. Klaassen
hdl.handle.net/2105/56507
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Aad-Jan Persoon. (2021, March 13). ROTTERDAM: EEN CREATIEVE STAD IN TRANSITIE. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56507