Waarom komen mensen die naar dezelfde dingen kijken tot andere conclusies? Hoe kunnen mensen in een platte aarde geloven? Als je zo sceptisch mogelijk bent, kom je tot de conclusie dat er maar één ding is dat zeker is: je eigen ervaring. We kunnen op basis van pragmatische gronden sceptisch blijven en toch in meer geloven (anderen) dan onze eigen ervaring. Mensen hebben een onoverkomelijke ‘blinde vlek’, waardoor we nooit een volledige representatie hebben; dit is onontkoombaar. We kunnen wel zo goed mogelijk rekening houden met de blinde vlek. Wat is representatie? De worsteling van de mens.