In deze thesis wordt onderzocht welke verhoudingen er zijn tussen de media en overheid over de berichtgeving over de politiemissie in Kunduz. De politiemissie in Kunduz was een missie waarbij achteraf is gebleken dat de Tweede Kamer verkeerd was geinformeerd over de verloop van zaken rondom de missie. Dit onderzoek is van belang omdat onderzoek een leemte kan vullen over de academische literatuur omtrent deze politiemissie. Dit onderzoek is ook van maatschappelijk belang omdat bij een toekomstige missie er anders kan worden beslist ten opzichte van die missies. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag is gericht op de hoeveelheid aandacht vanuit de media voor de politiemissie in Kunduz. De tweede deelvraag is gericht op welke wijze er is gesproken in de Kamerstukken over de missie en welke thema’s hier uit zijn voortgekomen. De laatste deelvraag is gericht op de inhoud van de krantenartikelen. Er is hierbij gekeken of de thema’s die gevonden zijn in de thematische analyse ook terugkwamen in de krantenartikelen. Binnen dit onderzoek zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Voor de hoeveelheid aandacht te kunnen meten is gebruik gemaakt van een automatische inhoudsanalyse. Voor de thema’s in de Kamerstukken is gebruik gemaakt van een kwalitatieve thematische analyse waarbij 29 Kamerstukken zijn geanalyseerd. En aan de hand van deze thema’s en bestaande theorie over framing is een codebook opgesteld. Dit codebook is gebruikt in de kwantitatieve handmatige inhoudsanalyse. Voor deze analyse is 20% van de complete dataset van krantenartikelen gecodeerd, namelijk 461 artikelen. UIt de automatische inhoudsanalyse is gebleken dat er in een toenemende mate is geschreven over de missie in Kunduz maar dat het relatieve aantal krantenartikelen laag was ten opzichte van het totale aantal krantenartikelen. Er waren tijdens de missie ook enkele key events aan te wijzen. Deze key events zorgde voor een toename van het aantal krantenartikelen. UIt de thematische analyse is gebleken dat er diverse thema’s zijn terug te vinden. Hierbij is er in de Kamerstukken zelf ook thema’s al ontwikkeld. Binnen deze thema’s worden allerlei samenhange aspecten gepresenteerd. Uit de handmatige inhoudsanalyse is gebleken dat de intercodeursbetrouwbaarheid van de frames zeer goed was te noemen maar de frames kwamen zelf in een redelijke mate terug in de krantenartikelen. Uit de vergelijking tussen de aandacht voor het aantal krantenartikelen en het aantal Kamerstukken is gebleken dat er een matige correlatie. Dit houdt in dat er in een matige mate door beide op hetzelfde moment wordt geschreven over de politiemissie in Kunduz. Uit deze uitkomsten en de bestaande theorieen kan worden vastgesteld dat de verhoudingen tussen de media en politiek niet altijd even sterk zijn.

, , , , , ,
Huiberts, E.
hdl.handle.net/2105/57263
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Linden, Mandy van der. (2020, September 28). De Kunduz-missie: De verhouding tussen media en beleidsvorming: Een onderzoek naar de verhoudingen tussen de media en overheid over de berichtgeving over de politiemissie in Kunduz.. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/57263