Het medialandschap verandert door commercialisatie en digitalisatie en dat is in de televisie-industrie goed merkbaar. De minder diverse televisie-inhoud en de bezuinigingen op de publieke omroep zorgen ervoor dat mensen steeds minder worden blootgesteld aan pluriformiteit. Daarnaast wordt televisie steeds vaker, vooral door jongeren, on-demand gekeken en dat gaat ook ten koste van de pluriformiteit. Dit is een probleem, omdat de publieke omroep in Nederland de taak heeft pluriformiteit te garanderen. Om mee te gaan met de veranderingen, heeft de publieke omroep ook een eigen video on-demand service. Een projectgroep vanuit VPRO, Beeld en Geluid, NPO en Media Perspectives is bezig een recommendation engine voor deze on-demand service samen te stellen die gericht is op pluriformiteit. Het is alleen nog de vraag hoe dit moet worden vormgegeven, omdat er geen eenduidige kennis is over wanneer een aanbod precies pluriform is en vooral of consumenten dit wel zullen waarderen. Veel onderzoek naar pluriformiteit komt uit de richting van producenten en het is nog onduidelijk hoe consumenten naar pluriformiteit kijken. Door middel van een exploratief onderzoek, waarvoor een totaal nieuw meetinstrument voor pluriformiteit is ontwikkeld, is een antwoord gekomen op de vraag in hoeverre jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud pluriformiteit waarderen en herkennen. Daarnaast is gezocht naar factoren die kunnen verklaren waarom de ene respondent meer pluriforme keuzes maakt dan de andere respondent. Uit de resultaten blijkt dat het kijkgedrag van de 163 respondenten over het algemeen vrij pluriform is. Ook wanneer expliciet aan de respondenten wordt gevraagd een programmering voor het gehele Nederlandse volk samen te stellen, kiezen zij voor een ruim voldoende pluriforme lijst programma’s; nog pluriformer dan de lijst voor zichzelf. Naast dat ze pluriformiteit waarderen, zijn respondenten dus ook goed in staat pluriformiteit te herkennen. Respondenten die over een hoge mate van het persoonlijkheidskenmerk openheid voor ervaringen beschikken, respondenten die weinig (non)-lineair televisie kijken en respondenten die graag naar verdiepende programma’s kijken, weten pluriformiteit zelfs nog meer te waarderen dan respondenten waarbij dit niet het geval is. De resultaten wijzen uit dat jongeren een recommendation engine gericht op pluriformiteit waarschijnlijk voldoende zullen waarderen. Met dit onderzoek wordt niet alleen de huidige kennis over pluriformiteit vergroot, maar wordt ook de projectgroep geholpen bij de ontwikkeling van de nieuwe recommendation engine.

, , , , , ,
Hitters, E.
hdl.handle.net/2105/57266
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Visser, Dian. (2020, June 29). Pluriforme aanbevelingen voor publieke omroepen: Exploratief onderzoek in samenwerking met VPRO, Beeld en Geluid, NPO en Media Perspectives. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/57266