Discriminatie op basis van etnische achtergrond komt veelvuldig voor tijdens CV-selectie. Het traditionele CV wordt door sollicitanten zelf gemaakt, waardoor deze ontbreekt aan uniformiteit en ruimte biedt voor niet-baanrelevante informatie die de impressies van HR-professionals kan beïnvloeden. Het gestandaardiseerde sollicitatieformulier wordt gezien als een objectiever alternatief om onbewuste vooroordelen tijdens de eerste selectiefase zoveel mogelijk te beperken. De huidige studie heeft geprobeerd de eerlijkheidspercepties van sollicitanten (N = 106) ten aanzien van het gestandaardiseerde formulier en het traditionele CV te onderzoeken – vergeleken tussen sollicitanten met en zonder niet-Westerse migratieachtergrond (N = 19 en N = 86). De bevindingen suggereren dat sollicitanten (ongeacht hun etnische achtergrond) het gestandaardiseerde formulier eerlijker vinden dan het CV in termen van overall eerlijkheidsperceptie, indruksvaliditeit en de consistentie van behandeling. Daarnaast lijken sollicitanten met een niet-Westerse migratieachtergrond het CV minder eerlijk te vinden in termen van perceptie van predictieve validiteit en de mogelijkheid om zichzelf te laten zien, vergeleken met sollicitanten zonder niet-Westerse migratieachtergrond. De etnische achtergrond effecten werden niet gevonden als het gaat om het gestandaardiseerde formulier. Beide groepen lijken vergelijkbaar tegenover de eerlijkheid van het formulier te staan. Voor de sollicitanten met een niet-Westerse achtergrond lijkt het formulier een grotere, ofwel positievere, verandering in perceptie te weeg te brengen, dan voor de groep zonder niet-Westerse migratieachtergrond. Op basis van het huidige onderzoek lijkt het gestandaardiseerde formulier een goede methode om ervaren kansengelijkheid te laten toenemen tijdens selectieprocedures.

, , , ,
A. Hiemstra (Annemarie), J. Odijk (Janice)
hdl.handle.net/2105/60374
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

L. van der Wel (Laura). (2021, December 7). Eerlijkheidsperceptie van cultureel diverse sollicitanten ten aanzien van selectie op basis van het traditionele CV versus het gestandaardiseerde sollicitatieformulier. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/60374