In de afgelopen decennia zijn musea steeds meer in dienst het ‘grotere’ publiek komen te staan. Echter blijkt in de praktijk dat de jongere bezoekers lastiger te trekken zijn dan de overige bezoekers. Dit geldt voornamelijk voor klassieke traditionele musea als het Rijksmuseum. Musea waar hedendaagse kunst tentoongesteld wordt, zoals in het Moco museum, hebben minder moeite met het trekken van jongere bezoekers. Sociale media hebben de laatste jaren een steeds grotere invloed gekregen op het publieke debat. Musea kunnen gebruik maken van deze invloed door een gericht social media beleid te voeren en zo publiek te trekken. Dit onderzoek analyseert de berichtgeving van en over het Rijksmuseum en van en over het Moco museum op Facebook, Instagram en Twitter. Dit heeft als doel om de verschillen in berichtgeving van en over beide musea aan het licht te brengen. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In welke mate is er een verschil in berichtgeving te vinden over en van het Rijksmuseum en over en van het Moco museum op sociale mediakanalen? Om hierop een antwoord te krijgen is een automatische en handmatige inhoudsanalyse uitgevoerd. Op deze manier is het gebruik van frames in de berichtgeving onderzocht. Het onderzoek toont aan dat het type sociale media waarop berichtgeving van en over een museum geplaatst is van grote invloed is op de leeftijdsgroep die bereikt wordt. Daarbij is speelt de hoeveelheid berichten een grote rol. Hoe meer berichten over een museum gelezen wordt hoe groter de kans is dat de lezers het museum zullen bezoeken. Tot slot geldt voor beide musea dat er bepaalde frames aanwezig zijn in de berichtgeving van en over het museum. Daarbij blijkt dat de aanwezigheid van culturele en educatieve aspecten in de berichtgeving van en over musea een negatieve invloed hebben op het trekken van jongere bezoekers. Jongere bezoekers blijken uit het onderzoek meer behoefte te hebben aan verassende aspecten en entertainment. De aanwezigheid van deze aspecten in de berichtgeving hebben een positieve invloed op het trekken van jongeren.

, , , ,
Dr. P.C. Ruigrok
hdl.handle.net/2105/60462
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Emma de Fouw. (2020, June 5). Het Rijksmuseum en het Moco Museum op social media. Een vergelijkend onderzoek naar de berichtgeving over en van het Rijksmuseum en het Moco museum op sociale mediakanalen.. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/60462