De overheid heeft als doelstelling gesteld om in 2050 van het aardgas af te zijn, waarbij de keuzevrijheid in de warmtetransitie een rol speelt. Op dit moment geldt bij elektriciteit- en gasnetwerken nog een keuzevrijheid voor de consument waarbij o.a. keuze is in energieleveranciers, keuze tussen duurzaamheid en/of prijs van een energieleverancier en waar zelf gekozen mag worden voor het in eigendom hebben van een ketel of warmtepomp. Bij warmtenetten is het kunnen kiezen tussen leveranciers nog onzeker en een uitdaging voor de overheid om dit te realiseren.

Het probleem is dat op dit moment geen ervaring is rondom keuzevrijheden in de warmtetransitie. Deze transitie is complex en onduidelijk is nog wat de verwachtingen zijn bij de consumenten ten aanzien van de keuzevrijheid en of partijen een warmtesysteem kunnen realiseren dat voldoet aan die verwachtingen.

Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe gaat de overheid in de warmtetransitie keuzevrijheid realiseren bij de komst van warmtenetten?

G. Mingardo (Giuliano), S. Vermeulen (Susan)
hdl.handle.net/2105/60581
Master City Developer
Erasmus School of Economics

D. Allard (Dennis). (2021, November). Keuze in warmte; Verkennend onderzoek naar de noodzakelijkheid van keuzevrijheid tussen leveranciers bij warmtenetten. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/60581