Afgelopen maanden is er een groei te zien in politieke participatie. Betrokken verenigen zich onder verschillende groepen, waaronder Extinction Rebellion en GroenLinks. De media berichtte voornamelijk over groeiend onconventionele politieke participatie, ten koste van traditionele vormen van politieke participatie door toenemend institutioneel wantrouwen. Dit bleek niet voldoende verklaring te geven. Gedurende dit onderzoek is er bestudeerd wat dan wel de redenen zijn voor verschillende leden van Extinction Rebellion of GroenLinks om betrokken te worden bij een of beide groepen. Hierbij is er gebruik gemaakt van kwalitatieve diepte-interviews met twaalf verschillende respondenten. De narratieven van deze respondenten brengen verschillende vormen van betekenisgeving tot uiting. Deze narratieven zijn met elkaar vergeleken en vervolgens geanalyseerd door middel van de frame-analyse van Goffman (1974). Vervolgens zijn er vier frames opgesteld die antwoord geven op de onderzoeksvraag: “Welke frames onderbouwen de keuzes voor politieke betrokkenheid van jongeren bij Extinction Rebellion of GroenLinks?” De vier frames zijn opeenvolgend identificatie, institutioneel vertrouwen, ideologie en instrumentele motieven. Binnen elk van de vier frames zijn verschillen waarneembaar waarom een respondent voor een groep kiest, en niet voor de andere groep.

, , , ,
Emiel Rijshouwer, Willem Schinkel
hdl.handle.net/2105/61242
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Feenstra, M. (2020, August 2). Act Now! Or vote for change: Een frame-analyse op de narratieven van GroenLinks leden en Extinction Rebellion participanten. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61242