Het Rotterdamse havengebied is de setting voor een kwalitatief onderzoek naar een geïnstitutionaliseerde informatie-uitwisseling. Een beroep op publiek-private informatiesamenwerking is daar het resultaat van aanhoudend gebruik van de haveninfrastructuur voor de handel in cocaïne. Deze scriptie probeert vanuit de theorie over de commons door te dringen tot de kern van de coördinatieproblemen achter publiek-private informatie- uitwisseling. Institutionalisering van informatie-uitwisseling is een creatief proces waarbij politiek economische en juridische coördinatiedilemma’s door op maat gemaakte formele en informele regels worden verlicht of opgelost. Op die manier faciliteert institutioneel ontwerp verbindingen tussen personen in formeel onafhankelijke organisaties binnen de context van de Rotterdamse haven, die elk een particulier zicht hebben op het havensysteem en de complexe problematiek rondom ondermijnende drugscriminaliteit.