‘Veerkracht-denken’ is zowel binnen academische kringen als in beleidskringen aan een sterke opmars bezig om antwoord te bieden op grootstedelijke vraagstukken in tijden van politieke en socio-economische onzekerheid. Vanuit het beleidsprogramma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’ is team ‘Open Badges/Circulaire Markt’ opgezet, welke zich richt op de ondersteuning van werklozen in Bospolder-Tussendijken richting de arbeidsmarkt via open badges. In dit onderzoek wordt met semigestructureerde interviews met leden van team OBCM aan de hand van het ‘Theory of Change model’ onderzocht hoe team OBCM Bospolder-Tussendijken veerkrachtiger tracht te maken. ‘Community initiatives’ blijken vaak een complex te implementeren interventiestrategie. Ze zijn tijdsintensief, niet altijd financieel effectief en de autoriteit en belangen zijn niet altijd transparant. Een vraag hierbij die in dit onderzoek wordt beantwoord is waarom ‘community initiatives’ dan toch als waardevol concept wordt gezien bij sociale vraagstukken. Obstakels bij de interventie van team OBCM zijn het ontbreken van intrinsieke motivatie bij deelnemers, angst voor het verlies van de huidige uitkering en mogelijke culturele verschillen tussen werknemer en werkgever. De inzet van open badges kan ertoe leiden dat mensen door bewustwording van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden op veerkrachtige wijze re-integreren op de arbeidsmarkt en weer zelfvoorzienend worden.

, , , ,
Thomas Swerts, Wenda Doff
hdl.handle.net/2105/61297
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Eijsden, G. (2020, July 30). Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken Re-integratie tot de arbeidsmarkt via open badges. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61297