Dit onderzoek maakt aan de hand van de Theory of Change methode inzichtelijk hoe een initiatief via co-creatie (een samenwerking van publiek, privaat en bewoners) kan bijdragen aan het veerkrachtiger maken van stadswijken. Deze specifieke casus focust zich op de fysieke infrastructuur als facilitator voor sterke gemeenschappen. Aan de hand van documentenanalyse en semigestructureerde interviews zijn de gehanteerde verandertheorieën en het proces van co-creatie geanalyseerd. Ondanks het feit dat de co- creatie binnen deze casus niet volledig uit de verf is gekomen, bieden de voorgestelde verandertheorieën van het initiatief wel een veelbelovende basis voor het verhogen van de veerkracht binnen stadswijken.

, , , ,
Wenda Doff, Erik Snel
hdl.handle.net/2105/61300
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Bunskoek, W. (2020, August 2). Fysieke ingrepen voor sterke gemeenschappen en veerkrachtige stadswijken. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61300