De wereld van werk is veranderd. Nieuwe technologieën en toenemende (internationale) interdependenties hebben ertoe geleid dat organisaties steeds vaker flexibele organisatiestructuren implementeren. Ook in het onderwijs worden steeds vaker professionele leergemeenschappen en de daarmee gepaard gaande cultuur- en structuurveranderingen geïntroduceerd. Zo werken schoolorganisaties steeds vaker met zelfsturende teams, oftewel teamautonomie. Deze studie toont aan dat bij teamautonomie de werkdruk(beleving) van leraren toeneemt. Vooral bij veel teamautonomie neemt de werkdruk(beleving) significant toe. Professioneel kapitaal, waarbij sociaal kapitaal centraal staat, reduceert de werkdruk(beleving) van leraren bij teamautonomie, maar neemt de hoge werkdruk(beleving) niet volledig weg. Naast sociaal kapitaal zijn andere factoren van invloed. Opleidingsniveau is een belangrijke voorspeller voor werkdruk(beleving) van leraren. Vooral leraren met een hoog opleidingsniveau ervaren meer werkdruk bij (meer) teamautonomie in het onderwijs.

, , , , , , , ,
Sjaak Braster, Jack Burgers
hdl.handle.net/2105/61312
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Şemur, D. (2020, July 29). Zelfsturende teams en werkdruk(beleving) van leraren in het onderwijs. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61312