Naar de verschillen in schoolprestaties tussen kinderen die in de stad en op platteland naar school gaan, is nog maar weinig onderzoek gedaan in Nederland. Daarom wordt in deze thesis verslag gedaan van een kwantitatief onderzoek met bestaande data naar de invloed van schoolcompositie, school hulpbronnen en schooleffectiviteit op de relatie tussen de stedelijke omgeving en schoolprestaties. Geconcludeerd wordt dat er geen directe relatie bestaat tussen de omgeving van scholen en schoolprestaties. Deze relatie wordt wel gemedieerd door een aantal variabelen: schoolcompositie, lerarentekort, disciplinair klimaat, samenwerking tussen leerlingen en percentage ouders dat vrijwilligerswerk gedaan in fysieke of buitenschoolse activiteiten. Uit de mediatieanalyse blijkt de stad doormiddel van het effect van schoolcompositie de beste schoolprestaties te genereren.

, , ,
Sjaak Braster, Ferry Koster
hdl.handle.net/2105/61419
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Schimmelpenningh, R. (2021, July 21). Het stadseffect op onderwijs; een kwantitatief onderzoek naar de invloed van verschillende omgevingen van scholen op schoolprestaties van leerlingen. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61419