Dit is een evaluatie van de schuldenaanpak van de Sociale Verzekeringsbank. Dit onderzoek heeft de schuldenaanpak in kaart gebracht en deze vervolgens geƫvalueerd aan de hand van de realist evaluation benadering. De evaluatie bestaat uit twee delen: het beleid en de uitvoering. Aan de hand van het geformuleerde beleid is een beleidstheorie gereconstrueerd. Deze is getoetst aan de kennis vanuit de literatuur over problematische schulden. Hieruit blijkt dat de schuldenaanpak van de SVB in potentie effectief is. Vervolgens is onderzocht hoe effectief het beleid in de praktijk is. Hiertoe zijn interviews met SVB-medewerkers gehouden en interne rapportages geraadpleegd. De conclusie is dat de schuldenaanpak van de SVB erin slaagt om schulden te verminderen. Dit onderzoek laat zien dat een actieve en gerichte aanpak effectief is om schulden aan te pakken.

, ,
Romke van der Veen, Ferry Koster
hdl.handle.net/2105/61422
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Paauwe, L. (2021, July 29). Aanpak problematische schulden. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61422