In deze masteronderzoek is het verband tussen het opleidingsniveau van ouders en de mate van respect voor mensen van andere culturen bij 15-jarige schoolgaande jongeren in Duitsland onderzocht. De mate van respect voor mensen van andere culturen is een onderdeel van Global Competence. Hierbij is er ook gelet wat de invloed van het contact hebben met mensen uit andere landen, de houding, egalitaire en multiculturele opvattingen van leerkrachten is. Er is gebruik gemaakt van het databestand uit PISA-onderzoek van 2018. Voor dit onderzoek is er een multivariate regressieanalyse verricht. Uit de resultaten is gebleken dat de (hoge) opleidingsniveau van ouders de mate van respect bij 15-jarige schoolgaanden niet bevorderden. Door contact te hebben met mensen uit andere landen kan de mate van respect bij de leerlingen wel gestimuleerd worden. Hierbij spelen egalitaire en multiculturele opvattingen van leerkrachten geen rol. Houding van leerkrachten tegenover immigranten spelen een significant negatief modererende effect op de relatie tussen opleidingsniveau van ouers en de mate van respect van leerlingen. Dit betekent dat naarmate de positieve houding van leerkrachten (tegenover immigranten) op de leerlingen toeneemt, des te minder het opleidingsniveau van ouders invloed heeft op de mate van respect bij leerlingen.

, ,
Sjaak Braster, Kevin Pijpers
hdl.handle.net/2105/61425
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kalloe, M. (2021, August). Is het opleidingsniveau van ouders een goede voorspeller voor de mate van respect bij jongeren? Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen het opleidingsniveau van hun ouders en de mate van respect die leerlingen hebben voor mensen van andere culturen. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61425