In dit exploratief onderzoek is de invloed van gender bij buurtparticipatie nader onderzocht. Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen minder vaak betrokken zijn bij lokale besluitvormingsprocessen dan mannen. Dit terwijl zij net zoveel, zoniet meer participeren in de buurt. Onderzoekers vrezen dat dit sociale ongelijkheid in de hand werkt. Via observaties bij bewonersavonden en diepte-interviews met actieve buurtbewoners is gepoogd dit verschil in participatie te verklaren. Het onderzoek vond plaats van april tot en met juli 2021 in de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Op basis van de resultaten is het niet mogelijk één oorzaak aan te wijzen die de verschillen kunnen verklaren. De bevindingen wijzen erop dat gender niet direct van invloed is op de betrokkenheid op bij lokale besluitvormingsprocessen, maar mogelijk indirect toch een rol speelt bij de ontwikkeling van civil skills noodzakelijk voor participatie en de tijd die vrouwen hebben om zich in te zetten in de wijk. Omdat dit onderzoek naar buurtparticipatie maar een kleine sample betreft kent het beperkingen. Het zou daarom van toegevoegde waarde zijn de bevindingen middels een grootschalig kwantitatief onderzoek te toetsen.

, , ,
Kevin Pijpers, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61428
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Anceaux, R. (2021, August 9). Mensen maken de stad? Een onderzoek naar de invloed van gender bij bewonersparticipatie.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61428