In dit participatief actie-onderzoek wordt in samenwerking met de Wijkcollectie onderzocht hoe de Wijkcollectie bijdraagt tot gemeenschapsparticipatie en gemeenschapsvorming rondom erfgoed in BoTu. De stichting Wijkcollectie laat bijzondere verhalen uit de wijk naar voren komen door middel van storytelling en werkt samen met bewoners aan een collectie van deze verhalen, wat uiteindelijk het erfgoed van BoTu zal vormen. Door middel van een Wijkcollectie wil de stichting volgen hoe wijkbewoners (samen) leven, met veranderingen en uitdagingen omgaan en hoe ze zich inzetten voor hun wijk. De bevindingen tonen aan dat de Wijkcollectie actief aanwezig is in de wijk en werkt aan het toepassen van een ‘bottom-up’ benadering bij het definiëren en ontsluiten van het erfgoed. Echter, de Wijkcollectie bestaat nog te kort om te kunnen spreken van een gemeenschap en er lijkt meer sprake te zijn van onderlinge relaties en netwerken. Herhaaldelijke en langdurige activiteiten kunnen er dan ook voor zorgen dat een gemeenschap wordt opgebouwd en de participatie van bewoners verhoogd en verduurzaamd wordt.

, , ,
Thomas Swerts, Gijs Custers
hdl.handle.net/2105/61429
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Içer, D. (2021, August). De Wijkcollectie: Een participatief actie-onderzoek naar gemeenschapsparticipatie en gemeenschapsvorming rondom erfgoed in Bospolder-Tussendijken. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61429