Philips bouwde 100 jaar geleden zélf aan de ontwikkeling van de stad Eindhoven. Ook recenter zijn er in deze regio voorbeelden te vinden van grote bedrijven die zelf over gaan tot sturing op stedelijke ontwikkelingsopgaven. En niet alleen in Eindhoven, ook elders in de wereld. Kennisintensieve bedrijven zijn voor het verwezenlijken van hun bedrijfsdoelen afhankelijk van innovatie en dus talent. Jong talent wat steeds vaker kiest voor werken in de stad, vanwege het rijke en interessante aanbod aan voorzieningen, diensten, de goede bereikbaarheid en aanwezigheid van like-minded mensen. Ook kennisintensieve bedrijven vestigen zich graag in steden omdat clustering van bedrijven en interactie tussen mensen een positief effect heeft op innovatie. Dat doen het ze het liefst in zogenaamde interactiemilieus: gemengde, hoogstedelijke gebieden waar ontmoeting maximaal gefaciliteerd wordt. Eindhoven Internationale Knoop XL beoogt zo’n gebied te worden. Liggen hier kansen om dit samen met kennisintensieve bedrijven op te pakken?

Overheden zien kennisintensieve bedrijven graag naar hun stad komen. Het trekt andere bedrijven aan, is goed voor het imago en levert een kapitaalkrachtige populatie op met een doorgaans positief economisch effect op de stad en regio. Als alle betrokkenen zoveel baat hebben bij de ontwikkeling van deze interactiemilieus zou je kunnen veronderstellen dat ze actief sturen op de ontwikkeling van dergelijke milieus. Nu lijkt dat vooral een overheidsaangelegenheid te zijn. Maar wat is hierin de rol van kennisintensieve bedrijven? Het leidt tot de hoofdvraag van dit onderzoek: Onder welke condities zijn bedrijven bereid te sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling?

T.A. Daamen (Tom)
hdl.handle.net/2105/61447
Master City Developer
Erasmus School of Economics

R.F.J. de Mug (Robbert). (2022, February). Brainport made by Brainport. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61447