Dit onderzoek heeft de samenhang tussen de verschillende vormen niet-standaard werk en de mate van ervaren burn-outklachten onder werknemers onderzocht aan de hand van het JD-R model. Een survey heeft geleid tot 304 respondenten waarmee zowel moderatie als mediatie analyses zijn uitgevoerd. De basisassumpties van het JD-R model bleken toepasbaar binnen dit onderzoek waarin thuiswerk leidt tot minder ervaren werkdruk en meer ervaren autonomie, en waar tijdelijk werk leidt tot meer ervaren baanonzekerheid. Daarnaast toonde tijdelijk werk geen verband met de mate van ervaren burn-outklachten, toonde deeltijdwerk een positief direct verband met de mate van ervaren burn-outklachten en toonde thuiswerk een mediƫrend verband met de mate van ervaren burn-outklachten via de stressor werkdruk en de hulpbron sociale steun van leidinggevenden. Het onderzoek heeft hiermee een eerste stap gezet om niet-standaard werk als onafhankelijke variabele toe te voegen aan het bestaande JD-R model.

, , ,
Peter Mascini, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61459
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kros, B. (2020, June 21). Hoe werkt het nieuwe werken? Een onderzoek met behulp van het JD-R model naar de relatie tussen verschillende vormen van niet-standaard werk en burn-outklachten onder werknemers.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61459