In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of loyaliteit en betrokkenheid binnen een flexibele arbeidsrelatie mogelijk is. Om dit te onderzoeken wordt een casus gebruikt binnen een detacheringsorganisatie. Aan deze flexibele arbeidsrelatie zitten twee factoren verbonden: baanonzekerheid en fysieke afstand tussen werkgever en werknemer. Volgens de huidige literatuur kunnen deze twee factoren de mate van loyaliteit en betrokkenheid bemoeilijken en is het minder vanzelfsprekend. Daarnaast wordt in de bestaande theorie veelal vergelijkingen gemaakt tussen vaste werknemers en de flexibele schil, dit onderzoek focust zich geheel op de flexibele aanstelling. Om dit te onderzoeken zijn er 15 semi-gestructureerde interviews afgenomen. Uiteindelijk blijkt dat in bepaalde opzichten loyaliteit en betrokkenheid mogelijk is. Zo heeft communicatie een essentiële bijdrage, er zal namelijk een goede band moeten worden opgebouwd tussen werkgever en werknemer. De communicatie binnen de flexibele arbeidsrelatie moet wel aan bepaalde condities voldoen. Daarnaast is er een wezenlijk verschil in contractvorm in loyaliteit (transactioneel en relationeel) maar is het wel mogelijk deze te creëren. De mate en vorm van betrokkenheid is anders, maar respondenten zijn wel bereidwillig tot het hebben van betrokkenheid.

, , , , ,
Peter Mascini, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61460
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Koolwijk, D. (2020, June 21). ‘’Flexibel, maar toch loyaal en betrokken?’’ Een onderzoek naar de loyaliteit en betrokkenheid van flexibele werknemers binnen een detacheringsorganisatie.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61460