De toenemende urbanisatie brengt nieuwe ingrijpende stedelijke vraagstukken met zich mee. Het omarmen van digitale technologie om deze vraagstukken aan te pakken resulteert in het ontstaan van de zogenoemde “smart city”. De Europese Unie stelt dat “data empowerment” een vereiste moet zijn in het vormgeven van de Europese slimme steden. Aan de hand van beleidsstukken en actieplannen van vijf data empowerment initiatieven wordt in dit artikel onderzocht hoe Europese actoren data empowerment willen implementeren. Let wel dat al deze initiatieven zich in vroege implementatiestadia bevinden. De voornaamste bevindingen binnen dit onderzoek zijn: 1) alhoewel data empowerment het einddoel is, zijn bijna alle casussen top-down opgezet en hebben burgers geen inspraak hoe empowerment geïmplementeerd moet worden, 2) er zijn sterke verschillen tussen de initiatieven hoe data empowerment vorm moet krijgen. Deze empowerment kan zo simpel zijn als burgers toegang verlenen tot publieke gegevens, tot de burgers en hun gegevens organiseren in een data common, zodat zij meer slagkracht hebben tegenover de overheid en markt.

, , ,
Emiel Rijshouwer, Thomas Swerts
hdl.handle.net/2105/61461
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kraaijeveld, T. (2020, June 21). De data-empowerment in de Europese slimme stad. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61461