Samenvatting Deze scriptie analyseert factoren die electoraal succes in de lokale politiek van Zuid-Hollandse gemeentes kunnen beïnvloeden. Hiervoor is academische literatuur onderzocht en niet alleen gebruikt als secundaire bron, maar ook als primaire bron om te achterhalen waarom dergelijke resultaten naar voren waren gekomen in de geraadpleegde literatuur. Verder zijn interviews afgenomen met lokale gemeenteraadsleden en een partijbestuurslid. De resultaten van het interview zijn vervolgens vergeleken met de geraadpleegde literatuur. Hieruit blijkt dat, naast overlappingen, ook verschillen bestaan tussen theorie en praktijk. Niet alleen zijn meerdere vormen van electoraal succes gevonden, ook zijn meer factoren gevonden die hierop van invloed zijn. Sommige van deze factoren corresponderen met meerdere vormen van electoraal succes, terwijl andere factoren slechts met één specifieke vorm van electoraal succes corresponderen. Tevens is getoond dat de context bepalend is in het verschil tussen theorie en praktijk.

S.N. Blok MSc., dr. A.M. Kanas
hdl.handle.net/2105/61464
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Abel Snel. (2021, August 8). Van Zichtbaarheid tot landelijke trends Factoren die leiden tot electoraal succes in de lokale politiek in Zuid- Holland en het verschil tussen theorie en praktijk. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61464