Veerkrachtbeleid wordt in toenemende mate aangehaald als oplossing voor de huidige problematiek rondom klimaatverandering. Rotterdam tracht via het programma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’ van de wijken Bospolder en Tussendijken de eerste ‘veerkrachtige’ wijken te maken. Onderdeel van dit programma is het bottom-up initiatief ‘Buurtmakers West’, een samenkomst van grote organisaties, de gemeente en buurtbewoners van de wijken. Middels een design-strategy trachten zij vanuit de beleving van de buurtbewoners duurzame maatregelen op te stellen en de wijk daarbij groener, maar ook veerkrachtiger te maken. In dit evaluatieonderzoek wordt gefocust op het proces wat het team doorloopt, opererend vanuit designfilosofie en werkend aan een wicked-problem als klimaatadaptatie. Hierbij wordt gefocust op wat mogelijke obstakels zijn. Verschillen in achtergronden van organisaties, doelstellingen en manieren van werken tussen de betrokken partijen worden behandeld. Vanuit het onderzoek wordt aangetoond dat terwijl de samenkomst van verschillende kennis uit systeem- en leefwereld faciliterend kan werken, samenwerking ook een obstakel kan zijn.

, , , , ,
Thomas Swerts, Wenda Doff
hdl.handle.net/2105/61527
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Limpt, P. (2020, June 30). Een veerkrachtige wijk middels klimaatadaptieve maatregelen Een procesevaluatie naar de design-strategy van team Buurtmakers West in Rotterdam Bospolder-Tussendijken. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61527