In deze casestudie wordt het initiatief van Team Toekomst in het kader van het programma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’ geanalyseerd. Het doel van dit programma is om ervoor te zorgen dat Bospolder-Tussendijken in 2028 de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam is en Team Toekomst is één van de burgerinitiatieven die hieraan moet bijdragen. Door verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden te combineren is het initiatief van Team Toekomst in kaart gebracht en geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het team middels een kindgerichte interventie tracht om Bospolder-Tussendijken veerkrachtiger te maken: kansarme kinderen wordt de kans geboden om structureel te participeren in buitenschoolse activiteiten, gecombineerd met begeleiding door een mentor. Dit zou op korte termijn hun sociaal-emotionele vaardigheden, self-efficacy en schoolprestaties verbeteren, waardoor zij op lange termijn uitgroeien tot kansrijke, veerkrachtige jongvolwassenen. Uitgaande van bestaande wetenschappelijke literatuur kan geconcludeerd worden dat het initiatief van Team Toekomst veelbelovend oogt voor de toekomst van Bospolder-Tussendijken, al blijft er ruimte voor verbetering.

, , , ,
Erik Snel, Wenda Doff
hdl.handle.net/2105/61528
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Claessens, S. (2020, June 20). ‘De Jeugd heeft de Toekomst’ Bottom-up naar een Veerkrachtig BoTu Een evaluerende casestudie naar het initiatief van Team Toekomst in het kader van het programma Veerkrachtig BoTu 2028. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61528