Abstract Anno 2020 is er nog steeds sprake van een prestatiekloof en kansenongelijkheid in het (voortgezet) onderwijs in Nederland. Leerlingen met een migratieachtergrond presteren systematisch slechter dan leerlingen van Nederlandse komaf. In deze studie worden de relaties tussen het hebben van een migratieachtergrond, de leesprestaties en het sociaal-emotioneel welbevinden onderzocht. De hypothese luidt dat sociaal-emotionele factoren de prestatiekloof gedeeltelijk verklaren. Daarnaast zijn er in het onderzoek twee modererende variabelen meegenomen: ondersteuning van ouders en leerkrachten. Aan de hand van data van PISA 2018 (OECD) wordt het model getoetst door middel van een conditionele mediatie analyse. Ten eerste blijkt uit de resultaten dat leerlingen met een migratieachtergrond slechter presteren op het gebied van taalvaardigheden. Ten tweede blijkt de hypothese te kunnen worden bevestigd: sociaal-emotionele factoren verklaren deze achterblijvende prestaties gedeeltelijk. Ten slotte blijkt dat de rol van leerkrachten en met name de rol van ouders vitaal is voor deze groep leerlingen. Wanneer de leerlingen meer emotionele steun ontvangen, is het sociaal-emotionele welbevinden subjectief hoger. Ten slotte is er een reflectie gegeven op het onderzoek en zijn er aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.

, , , , , ,
Sjaak Braster, Jack Burgers
hdl.handle.net/2105/61538
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Smeenk, A. (2020, June 19). Het gevoel van presteren. De invloed van het sociaal-emotioneel welbevinden op de leesprestaties van leerlingen met een migratieachtergrond. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61538